[acf field="tytul_publikacji"]


[acf field="autor"] [acf field="rodzaj_publikacji"] [acf field="data_publikacji"]

Z artykułu dowiesz się, na jakie kluczowe pytania musisz odpowiedzieć przy wyborze e-produktu, jakie kategorie e-produktów masz do wyboru, w jaki sposób modele tworzenia biznesu warunkują wybór e-produktu oraz które narzędzia strategiczne mogą Ci pomóc w podjęciu decyzji. Jest to trzeci artykuł z serii „Pierwsze decyzje strategiczne w e-commerce”.


Pierwszą decyzją strategiczną jest wybór produktu, który chcemy zaoferować w sieci, czyli wybór e-produktu. Przy wyborze powinieneś kierować się odpowiedziami na następujące kluczowe pytania:


1. W jakiej branży chcesz lub możesz działać?

Tutaj decydujesz o strategicznej orientacji swojego biznesu, czyli inaczej o tym, do jakiej grupy odbiorców chcesz kierować swoją ofertę. Każda branża ma swoją specyfikę, w tym przede wszystkim klientów o konkretnych cechach i oczekiwaniach. Aby móc zaspokoić potrzeby danej branży, konieczna jest dobra znajomość jej uwarunkowań. Przede wszystkim musisz mieć odpowiednie kompetencje.


2. Który z e-produktów (kategoria) jest dla Ciebie interesujący?

Bardzo często już wybór branży determinuje produkty, które możesz zaoferować. Nie wszystkie e-produkty są dostępne w każdej branży. Naturalnie punktem wyjścia przy wyborze e-produktu są również nasze kompetencje, w tym przede wszystkim umiejętność dostarczenia danej oferty jako „producent” (dostawca) lub pośrednik. Obsługa konkretnej branży wymusza posiadanie konkretnych kompetencji.


3. Gdzie możesz mieć od samego początku realną przewagę konkurencyjną?

Wybór branży i e-produktu musi bazować na obiektywnej ocenie sytuacji rynkowej. Musimy znać uwarunkowania rynkowe i potrafić określić, na ile nasze kompetencje mogą dać nam realną przewagę konkurencyjną. Czasem taka przewaga wiąże się np. z dostępem do producentów, którzy są nam w stanie zagwarantować bardzo konkurencyjne ceny.


4. Gdzie możliwe jest osiągnięcie rentowności?

Na koniec musisz zestawić poprzednie decyzje z analizą realnej szansy na osiągnięcie rentowności. To wymaga zrozumienia, w jaki sposób generowane są przychody, tj. co determinuje modele biznesowe związane z konkretnymi e-produktami. Innymi słowy chodzi o określenie tego, co musi być spełnione, abyś miał szanse na zadowalający poziom zysków.


Do wyboru jest 8 kategorii e-produktów:


Towary fizyczne

Będziesz sprzedawał przedmioty materialne jako e-sklep


Towary elektroniczne

Będziesz sprzedawał produkty cyfrowe jako e-sklep


Usługi, w tym usługi tradycyjne pośrednie i bezpośrednie oraz usługi systemowe

Będziesz sprzedawał określoną usługę, którą musisz wykonać w realu lub online, lub oferował usługę, z której inni mogą korzystać


Pośrednictwo, w tym pośrednictwo pośrednie i bezpośrednie

Będziesz oferował usługę systemową lub rekomendował produkty innych


Portale informacyjne, w tym portale ogólne, branżowe i tematyczne

Będziesz sprzedawał powierzchnię reklamową


Zawartość

Będziesz sprzedawał dostęp do szeroko pojętej zawartości (content)


Wiedza

Będziesz sprzedawał dostęp do szeroko pojętej wiedzy


Społeczność

Będziesz sprzedawał dostęp do określonej grupy osób


Jak już doskonale wiemy, wybór e-produktu jest pierwszą decyzją strategiczną. W momencie podejmowania tej decyzji powinieneś wiedzieć, jakiego typu e-biznes chcesz prowadzić, tj. kim chcesz być i jak chcesz się prezentować na rynku. Pomocne mogą być tutaj modele tworzenia biznesu, które stanowią informację o ogólnym ukierunkowaniu e-biznesu. Każdy model tworzenia biznesu ma swoje preferowane e-produkty.

Wybór e-produktu na bazie modelu tworzenia biznesu

Preferowane e-produkty wynikają ze specyfiki poszczególnych modeli tworzenia biznesu, głównie z różnego podejścia do kwestii innowacyjności (pośrednictwo lub tworzenie nowej jakości) oraz innego rozumienia pojęcia biznesu (biznes wykonywany osobiście lub biznes posiadany). 


MODEL ZAWODOWCA

Zawodowcy działają najczęściej w usługach, bowiem przenoszą swój dotychczasowy zawód na grunt biznesowy. Część z nich zamiast pracy wykonawczej (praca na zlecenie) wybiera sprzedaż wiedzy i know-how pisząc poradniki, nagrywając wideo itp.


MODEL PASJONATA

Pasjonaci to przede wszystkim artyści, czy też rzemieślnicy, którzy sprzedają swoje własne kreacje (towary) fizyczne. Drugą grupę stanowią właściciele mniejszych serwisów tematycznych (blogerzy) zarabiający na sprzedaży powierzchni reklamowej lub na sprzedaży wiedzy.


MODEL IMITATORA

Imitatorzy sprzedają głównie towary fizyczne, na które istnieje mniej lub bardziej masowy popyt. Także w niszach rynkowych można znaleźć wielu konkurentów walczących o tę samą grupę odbiorców. Mniejszą popularnością cieszy się natomiast sprzedaż towarów elektronicznych.


MODEL IMPORTERA

Importerzy to w przeważającej większości sprzedawcy towarów fizycznych ściąganych z rynków zagranicznych lub z krajowych rynków lokalnych. W odróżnieniu od imitatorów przedmiotem działalności są raczej towary niszowe i mało znane na rynku planowanego zbytu.


MODEL KREATORA

Kreatorów można znaleźć we wszystkich kategoriach e-produktowych, bowiem kreacja jest wynikiem wdrożenia określonej innowacji. Kreatorzy to głównie twórcy serwisów wirtualnych, sprzedawcy usług bezpośrednich, zawartości, wiedzy oraz twórcy różnych społeczności.


Przy wyborze e-produktu powinieneś kierować się modelami tworzenia biznesu, które określają, w jak chciałbyś się prezentować i w jakim kierunku chciałbyś się rozwijać biznesowo. Dodatkowym wsparciem mogą być modele strategiczne wykorzystywane w klasycznym zarządzaniu strategicznym. Są to uniwersalne narzędzia wspierające podejmowanie strategicznych decyzji.

Narzędzia wspierające podjęcie decyzji

Wybór odpowiedniego e-produktu to zwykle efekt strategicznej analizy i podjęcia strategicznych decyzji. Do tego celu możesz wykorzystać narzędzia wspierające podjęcie decyzji. Dzięki temu będziesz mógł zidentyfikować obszary, które mogą być dla Ciebie odpowiednie i w których masz realne szanse na odniesienie sukcesu.

Poniżej znajdziesz krótki opis każdego z 3 kluczowych narzędzi strategicznych:


KLUCZOWE KOMPETENCJE

Kluczowe kompetencje (core competencies) to umiejętności o charakterze unikalnym, które są trudne do szybkiego skopiowania i zastosowania przez konkurencję. Posiadanie takich kompetencji daje zwykle naturalną przewagę konkurencyjną i stanowi podstawę do oferowania unikalnych produktów końcowych. Kluczowe kompetencje są utożsamiane z praktyczną wiedzą i know-how.


MODEL 5 POZIOMÓW PRODUKTU

Model 5 poziomów produktu to klasyczny uniwersalny model marketingowy ukazujący etapy rozwoju produktu z punktu widzenia jego użyteczności rynkowej. Pozwala zidentyfikować potrzeby i oczekiwania rynkowe oraz sposoby budowy przewagi konkurencyjnej. Stanowi podstawę podjęcia decyzji o możliwości wejścia na dany rynek jak również jego rozwoju.


KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU

Krytyczne czynniki sukcesu (critical success factors) to warunki konieczne do tego, aby osiągnąć wybrany cel strategiczny, np. rozpoczęcie działalności w określonej branży lub osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży w określonym okresie czasu. Identyfikacja kluczowych uwarunkowań służy określeniu realistycznych szans na odniesienie sukcesu.

e-commerce e-biznes strategia pierwsze decyzje strategiczne w e-commerce
Kursy e-commerce