[acf field="tytul_publikacji"]


[acf field="autor"] [acf field="rodzaj_publikacji"] [acf field="data_publikacji"]

Z artykułu dowiesz się, czym jest współczesny system e-commerce i jak można wykorzystać  system zarządzania treścią (CMS) WordPress do jego budowy oraz w konsekwencji do uruchomienia sprzedaży w sieci (sprzedaż e-commerce). Jest to drugi artykuł (+ nagranie wideo) z serii „WordPress w e-commerce”.


Klasyczny schemat e-commerce wizualizuje standardową drogę, którą klient zwykle musi przejść w Internecie, aby otrzymać wybrany produkt. Jest on niemożliwy bez wdrożenia odpowiedniego systemu e-commerce przez sprzedającego.

Poprzez taki system należy rozumieć zbiór podsystemów, które umożliwiają klientowi pozyskanie produktu. Poszczególne jego elementy będą się różniły w zależności od tego, który e-produkt jest oferowany, jednak kluczowe podsystemy pozostają takie same niezależnie od branży i produktu.

System sprzedaży jest najważniejszym podsystemem systemu e-commerce. Z definicji jest to każda infrastruktura techniczna umożliwiająca realizację transakcji sprzedaży w sieci w sposób zautomatyzowany, czyli bez konieczności każdorazowego działania ze strony sprzedawcy. Do tego konieczne jest wdrożenie odpowiedniego oprogramowania (systemu zarządzania treścią), czyli uruchomienie infrastruktury technicznej całej sprzedaży.

System sprzedaży można podzielić na dwie podstawowe grupy:

System sprzedaży może bazować na oprogramowaniu dedykowanym (do obsługi klasycznych e-sklepów) lub ogólnym (do obsługi serwisów/stron). Decydujące jest tutaj przeznaczenie systemu.

W przypadku rozwiązania dedykowanego cała infrastruktura jest podporządkowana realizacji sprzedaży, natomiast w przypadku ogólnego publikacji treści, a do sprzedaży służy dodatkowy moduł (wtyczka) sprzedażowy.

Drugi podział systemów sprzedaży dotyczy sposobu uruchomienia infrastruktury sprzedażowej, tj. tego, czy korzystamy z rozwiązania gotowego czy też tworzymy własne.

Poprzez rozwiązania gotowe należy rozumieć infrastrukturę gotową do użytku i odpłatnie udostępnianą przez inne podmioty. Wyróżnić należy infrastrukturę zewnętrzną i wyleasingowaną. Rozwiązania własne to zaś takie, które są tworzone lub uruchamiane we własnym zakresie. Chodzi tutaj o nieodpłatne oprogramowanie gotowe oraz oprogramowanie tworzone na zamówienie przez deweloperów.

W poniższym nagraniu wideo omówione jest znaczenie systemu zarządzania treścią WordPress do budowy współczesnego systemu e-commerce:

e-commerce e-biznes wordpress wordpress w e-commerce
Kursy e-commerce