[acf field="tytul_publikacji"]


[acf field="autor"] [acf field="rodzaj_publikacji"] [acf field="data_publikacji"]

Z artykułu dowiesz się, czym jest strategiczna prezencja w sieci, jakie znaczenie ma strategia dla budowy profesjonalnej prezencji w sieci oraz czym strategicznie różni się biznes stacjonarny od e-biznesu właściwego. Jest to drugi artykuł z serii „Pierwsze decyzje strategiczne w e-commerce”.


Strategiczna prezencja w sieci to prezencja, która drogą odpowiedniej optymalizacji dostępnych zasobów sieciowych (systemy i narzędzia e-commerce) prowadzi do osiągnięcia wybranych celów długookresowych i gwarantuje długofalową obecność na (e-)rynku.

Strategia to działanie skierowane na wypracowanie sposobu odnoszenia sukcesu w biznesie lub w działalności firmy. Strategia sprowadza się do zrozumienia swojego otoczenia, budowy unikalnej i wartościowej pozycji konkurencyjnej, jak również do optymalnego użycia posiadanych zasobów, możliwości i umiejętności. Jest to zbiór decyzji pozycjonujących biznes lub firmę w swojej branży w sposób „relatywnie” unikalny, aby stworzyć trwałą przewagę i wartość przewyższającą konkurencję.

Strategia dla prezencji biznesu lub firmy w sieci jest nierozerwalnie powiązana ze strategią dla całego biznesu lub firmy. Wszystkie zatem działania podejmowane w kierunku budowy profesjonalnej prezencji w sieci zależą od tego, jak wygląda plan strategiczny dla osiągnięcia długookresowych celów biznesu lub firmy. W praktyce oznacza to, że nie można budować strategicznej prezencji bez świadomości tego, dokąd się zmierza i co chce się osiągnąć.

Pozycjonowanie biznesu lub firmy w sieci jest działaniem promocyjnym mającym na celu uświadomienie użytkownikom, co jest ofertą, czym ta oferta różni się od pozostałych i dlaczego mieliby wybrać właśnie tę ofertę. Internet jest zatem narzędziem do wyróżnienia się biznesu lub firmy na tle ewentualnej konkurencji, tj. komunikatorem przewagi konkurencyjnej. Narzędzie to składa się z wielu systemów i instrumentów, które są w większej lub mniejszej liczbie dostępne dla wszystkich branż i e-produktów. Ich wykorzystanie wymaga zastosowania odpowiedniej strategii.

Znaczenie strategicznej prezencji w sieci może być różne dla biznesu stacjonarnego i e-biznesu właściwego. W przypadku tego pierwszego istnieje prezencja w świecie rzeczywistym, natomiast e-biznes właściwy jest biznesem wyłącznie wirtualnym, czyli bez odpowiednika stacjonarnego:


BIZNES STACJONARNY


W przypadku biznesu stacjonarnego strategiczna prezencja w sieci sprowadza się do wykorzystania Internetu jako narzędzia wizerunkowego (działania skierowane na uwypuklenie przewagi konkurencyjnej biznesu i poprowadzenie klientów do swojej prezencji stacjonarnej) i / lub narzędzia e-commerce (działania skierowane na zwiększenie skuteczności sprzedaży w sieci, o ile taka jest realizowana).

Strategia wizerunkowa i / lub sprzedażowa


E-BIZNES WŁAŚCIWY


W przypadku e-biznesu właściwego strategiczna prezencja w sieci spełnia zarówno funkcję wizerunkową jak i sprzedażową, tj. działania skierowane są na uwypuklenie przewagi konkurencyjnej biznesu, poprowadzenie klientów do swojej prezencji e-biznesowej oraz zwiększenie skuteczności sprzedaży w sieci, która musi być realizowana.

Łączona strategia wizerunkowo-sprzedażowa

e-commerce e-biznes strategia pierwsze decyzje strategiczne w e-commerce
Kursy e-commerce