[acf field="tytul_publikacji"]


[acf field="autor"] [acf field="rodzaj_publikacji"] [acf field="data_publikacji"]

Z artykułu dowiesz się, jakie znaczenie mają pierwsze decyzje strategiczne dla budowy profesjonalnej prezencji w sieci oraz dlaczego wdrożenie Strategii 6C jest najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu. Jest to pierwszy artykuł z serii „Pierwsze decyzje strategiczne w e-commerce”.


Chęć posiadania profesjonalnej prezencji w sieci jest już wyborem strategicznym, jednak do jej faktycznej budowy konieczne są precyzyjne decyzyjne dotyczące bieżącej sytuacji rynkowej, odbiorców, oferty, głównego źródła przychodu, strategii konkurowania oraz strategii budowania trwałej i skutecznej (e-)marki z lojalnymi klientami. Są to pierwsze decyzje strategiczne kluczowe do budowy strategicznego e-biznesu.

Schemat pierwszych decyzji strategicznych | © EECOM

Poniższe zestawienie pokazuje decyzje strategiczne, które musisz podjąć na początku swojej działalności (oraz w jej trakcie jako stały element optymalizacji). Najlepiej postępować zgodnie z przedstawioną kolejnością:


1. Jak zbudować strategię dla swojej prezencji w sieci?


Strategiczna prezencja jest pierwszym i najważniejszym filarem profesjonalnej prezencji w sieci (i w realu). Przede wszystkim musisz stworzyć fundamenty strategicznego pozycjonowana swojej firmy lub biznesu poprzez podjęcie odpowiednich decyzji strategicznych, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem działalności.


2. Wybór e-produktu


Strategiczne pozycjonowanie rozpoczynasz od wyboru przedmiotu swojej oferty. Musisz zdecydować, w jakiej branży chcesz i możesz działać, oraz oszacować, czy posiadasz przewagę konkurencyjną, która da Ci szansę na odpowiednią rentowność.


3. Wybór modelu biznesowego


Twój wybrany produkt musi generować przychody. W zależności od produktu możesz mieć do dyspozycji jeden lub kilka modeli biznesowych, tj. sposobów na zarabianie. Na tym etapie decydujesz także o segmencie swojej działalności.


4. Wybór podejścia rynkowego


Po wyborze produktu i modelu biznesowego musisz jasno zdefiniować, do kogo chcesz kierować swoją ofertę. Od tej decyzji będzie zależał Twój sposób pokazania, tj. pozycjonowania się na rynku. Dzięki temu będziesz też wiedział, w jaki sposób radzić sobie z konkurencją.


5. Analiza szans na rentowność


Każdy produkt ma swoje uwarunkowania rynkowe. Przed rozpoczęciem działalności musisz przeanalizować swoją sytuację konkurencyjną, uwzględniając dominujące siły rynkowe, oraz ocenić, czy rzeczywiście, jesteś w stanie wygenerować zadowalający zysk.


6. Podsumowanie pierwszych decyzji strategicznych


Na tym etapie weryfikujesz swoje pierwsze decyzje strategiczne. Najlepiej zrobisz to poprzez zestawienie kluczowych decyzji z poprzednich etapów w jednym miejscu. Będziesz wiedział, czy warto podjąć się realizacji danego pomysłu.


7. Czym jest i jak wdrożyć strategię 6C?


Po weryfikacji pierwszych decyzji strategicznych rozpoczyna się etap budowy strategii dla swojej firmy lub biznesu. W praktyce chodzi o podjęcie sześciu kluczowych decyzji składających się na Strategię 6C oraz rozpoczęcie ich wdrażania. Strategia 6C to droga do profesjonalnej prezencji firmy lub biznesu w sieci lub inaczej sposób na wdrożenie prezencji strategicznej, zoptymalizowanej i skutecznej, a więc 3 filarów profesjonalnej prezencji w sieci.

Etapy podejmowania decyzji

Możemy wyróżnić trzy etapy podejmowania decyzji, których konsekwencją jest etap czwarty, czyli wdrożenie decyzji strategicznych najlepiej w postaci Strategii 6C. Schemat należy czytać od dołu do góry, bowiem kolejne decyzje są zależne od poprzednich.


Wdrożenie Strategii 6C

Na tym etapie wdrażasz decyzje podjęte przy przygotowaniu Strategii 6C. W praktyce oznacza to, że przystępujesz do rzeczywistego działania.


Przygotowanie Strategii 6C

Po udanej weryfikacji podejmujesz decyzję o kluczowych elementach Strategii 6C, tj. wybierasz społeczność, sprawdzasz posiadane kompetencje, tworzysz treść, przygotowujesz komunikację i sprzedaż oraz nastawiasz się na konsekwentne działanie.


Weryfikacja pierwszych decyzji strategicznych

W jednym miejscu zestawiasz wszystkie informacje z pierwszego etapu oraz dokonujesz ostatecznej oceny swojego pomysłu. W przypadku negatywnej oceny wracasz do pierwszego etapu i korygujesz swoje decyzje.


Pierwsze decyzje strategiczne

Decydujesz o produkcie, który chcesz zaoferować, o modelu biznesowym (sposobie generowania przychodów), o podejściu strategicznym na rynku (sposobie konkurowania i wyróżniania się) oraz dokonujesz analizy szans na rentowność.

e-commerce e-biznes strategia pierwsze decyzje strategiczne w e-commerce
Kursy e-commerce