1. JAKIE DANE ZBIERAMY O TOBIE?

To zależy od tego, jakiego typu użytkownikiem jesteś. Decyzja należy do Ciebie w zależności od Twoich potrzeb:

Wszystkie zbierane dane, w tym wykorzystywane pliki cookies, są szczegółowo opisane w naszej Polityce prywatności


2. JAKICH ZGÓD NAM UDZIELASZ?

To zależy również od tego, jakiego typu użytkownikiem jesteś:


3. CZY MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Gwarantujemy Ci całkowitą kontrolę tego, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi:

Wszystkie Twoje prawa są szczegółowo opisane w naszej Polityce prywatności

  Co chcesz zrobić?*

  Twoje imię i nazwisko*

  Twój adres e-mail*

  Napisz nam coś więcej

  W polityce prywatności zamieściliśmy szczegółowy opis tego, czy i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe z formularza: Polityka prywatności


  Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Przemysław Jóskowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stratego24 Przemysław Jóskowiak z siedzibą w Warszawie (00-545), ul. Marszałkowska 58, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 9511918577, REGON: 017380452.

  Dane osobowe zbierane przez Stratego24 za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Kursy e-commerce