Projekty dla e-commerce i e-learningu

Realizujemy projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i unijnych programów rozwojowych

Platforma e-learningowa dla kursu „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce”

Mikroprojekt:
„Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”

Czas realizacji:
Lipiec 2017-Październik 2018

Adres www:
https://www.e-plskedu.eu/

Platforma e-learningowa dla projektu „Wykształcenie nie zna granic”

Projekt:
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Czas realizacji:
Październik 2019 - Grudzień 2022

Adres www:
https://www.czpledu.eu/