10 lipca 2021

Coraz lepsza komunikacja elektroniczna w Unii Europejskiej

Według najnowszego sondażu (tzw. eurobarometru) dotyczącego korzystania z usług łączności elektronicznej w całej Unii Europejskiego coraz więcej Europejczyków cieszy się szerokim dostępem do narzędzi komunikacji elektronicznej.
12 lipca 2021

Kolejny program CEF z budżetem 33,71 mld euro na lata 2021-2027

Inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową (telekomunikacyjną) to cele w ramach kolejnego programu narzędzia "Connecting Europe Facility" (CEF). Budżet na lata 2021-2027 to kwota 33,71 mld euro.
12 lipca 2021

Duży kapitał dla europejskich startupów w I połowie 2021 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku startupy z Europy pozyskały kapitał inwestycyjny (venture capital) w wysokości 43,8 mld euro. Tym samym już po 6 miesiącach udało się przekroczyć rekord 38 mld euro osiągnięty w całym roku 2020.