29 stycznia 2021

E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób rozwój Internetu kształtuje współczesne kompetencje zawodowo-biznesowe, także w perspektywie transgranicznej
29 marca 2021

Cyfrowa dekada Europy – Technologia w służbie nowoczesnej Europy

Z artykułu dowiesz się, czym jest cyfrowa dekada Europy oraz jakie są podstawowe założenia i cele cyfryzacji do realizacji w Unii latach 2021-2030
30 kwietnia 2021

Startup Nations Standard – Ku wzmocnieniu europejskich startupów

Z artykułu dowiesz się, czym jest inicjatywa Startup Nations Standard w ramach Unii Europejskiej i w jaki sposób ma się przysłużyć do wzmocnienia startupów
6 czerwca 2021

Współczesne kompetencje cyfrowe – Kariera zawodowa i działalność biznesowa

Z artykułu dowiesz się, czym są współczesne umiejętności (kompetencje) cyfrowe i jakie mają znaczenie dla kariery zawodowej i/lub własnej działalności biznesowej
17 września 2021

Startup czy biznes klasyczny – Cechy definiujące w kontekście e-commerce

Z artykułu dowiesz się, co obecnie odróżnia biznesy typu startup od biznesów klasycznych, tj. jakie są cechy definiujące te biznesy w kontekście e-commerce