17 września 2021

Startup czy biznes klasyczny – Cechy definiujące w kontekście e-commerce

Z artykułu dowiesz się, co obecnie odróżnia biznesy typu startup od biznesów klasycznych, tj. jakie są cechy definiujące te biznesy w kontekście e-commerce
12 lipca 2021

Duży kapitał dla europejskich startupów w I połowie 2021 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku startupy z Europy pozyskały kapitał inwestycyjny (venture capital) w wysokości 43,8 mld euro. Tym samym już po 6 miesiącach udało się przekroczyć rekord 38 mld euro osiągnięty w całym roku 2020. 
12 lipca 2021

Kolejny program CEF z budżetem 33,71 mld euro na lata 2021-2027

Inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową (telekomunikacyjną) to cele w ramach kolejnego programu narzędzia "Connecting Europe Facility" (CEF). Budżet na lata 2021-2027 to kwota 33,71 mld euro.
10 lipca 2021

Coraz lepsza komunikacja elektroniczna w Unii Europejskiej

Według najnowszego sondażu (tzw. eurobarometru) dotyczącego korzystania z usług łączności elektronicznej w całej Unii Europejskiego coraz więcej Europejczyków cieszy się szerokim dostępem do narzędzi komunikacji elektronicznej.
6 czerwca 2021

Współczesne kompetencje cyfrowe – Kariera zawodowa i działalność biznesowa

Z artykułu dowiesz się, czym są współczesne umiejętności (kompetencje) cyfrowe i jakie mają znaczenie dla kariery zawodowej i/lub własnej działalności biznesowej
30 kwietnia 2021

Startup Nations Standard – Ku wzmocnieniu europejskich startupów

Z artykułu dowiesz się, czym jest inicjatywa Startup Nations Standard w ramach Unii Europejskiej i w jaki sposób ma się przysłużyć do wzmocnienia startupów
29 marca 2021

Cyfrowa dekada Europy – Technologia w służbie nowoczesnej Europy

Z artykułu dowiesz się, czym jest cyfrowa dekada Europy oraz jakie są podstawowe założenia i cele cyfryzacji do realizacji w Unii latach 2021-2030
29 stycznia 2021

E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób rozwój Internetu kształtuje współczesne kompetencje zawodowo-biznesowe, także w perspektywie transgranicznej