E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób rozwój Internetu od strony biznesowej i sprzedażowej kształtuje współczesne kompetencje zawodowo-biznesowe, także w perspektywie transgranicznej.

Znaczenie Internetu dla budowy i rozwoju konkurencyjności zawodowej i biznesowej


Od samego początku swojego istnienia celem podstawowym Internetu było usprawnienie komunikacji pomiędzy stronami znajdującymi się w różnych miejscach świata realnego. Priorytetem była optymalizacji w zakresie przesyłki danych, a także dzielenia się kluczowymi informacjami.

Po prawie 30 latach funkcjonowania Internetu można bez wątpienia stwierdzić, że współczesne znaczenie sieci wirtualnej jest dalekie od tego, co pierwotnie oczekiwano. Postęp w tej dziedzinie przerósł wszelkie początkowe antycypacje i przyczynił się do zrewolucjonizowania niemalże wszystkich obszarów ludzkiego życia. Jako użytkownicy odczuwamy to każdego dnia, kiedy pojawia się u nas potrzeba wyszukania określonych informacji, wykonania określonych czynności lub podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Do dyspozycji mamy narzędzie, które pod każdym względem odpowiada potrzebom współczesnego człowieka. Niewątpliwie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jednostek bez dostępu do świata wirtualnego, nawet jeśli wiążą się z tym również liczne zagrożenia.

Rozwój Internetu nie byłby możliwy bez zaangażowania ze strony firm i biznesów, które już w latach 90-tych XX wieku dostrzegły ogromny potencjał sieci w kształtowaniu relacji ze swoimi konsumentami. Szeroko pojęty e-marketing to wciąż główny silnik napędowy postępu z zakresu optymalizacji świata wirtualnego. Każdego roku pojawiają się nowe rozwiązania, które z jednej strony ułatwiają funkcjonowanie przeciętnego użytkownika, z drugiej jednak udostępniają przedsiębiorcom coraz to lepsze narzędzia do wdrażania i rozwoju swoich e-biznesów. Można naturalnie dyskutować na temat tego, na ile Internet powinien być skomercjalizowany, jednak bez tego obszaru dobrodziejstwa sieci byłyby zdecydowanie bardziej ograniczone.

W tym miejscu warto uzmysłowić sobie, czym jest właściwie w e-biznes. Poprzez e-biznes należy rozumieć każdy biznes korzystający z technologii cyfrowej. W praktyce oznacza to, że firma posiadająca adresy e-mailowe jest przykładem firmy, która działa w obszarze e-biznesu. Nie trzeba zatem w ogóle sprzedawać przez Internet, aby móc zaliczyć się do szeroko pojętego rynku e-biznesowego. Konta pocztowe to naturalnie tylko jeden przykład, większość firm korzysta z wielu innowacji technologicznych, nie zdając sobie zwykle sprawy, że jest to właśnie już e-biznes. W powszechnym rozumieniu e-biznes jest naturalnie utożsamiany ze sprzedażą, jednak sprzedaż w Internecie to tylko jeden z obszarów e-biznesowych.

Aby odróżnić e-biznes od e-sprzedaży, można posłużyć się pojęciem e-commerce, które słusznie rozumiane jest jako handel elektroniczny, a więc handel prowadzony za pośrednictwem technologii elektronicznej, w tym na przykład Internetu. O ile jednak na samym początku chodziło o sprzedaż towarów fizycznych (materialnych), o tyle na dzień dzisiejszy znaczenie e-commerce jest o wiele szersze i obejmuje także inne produkty oferowane w Internecie. Można powiedzieć, że współczesny e-commerce to promocja, sprzedaż i dystrybucja produktów, tj. towarów, usług, informacji i innych wartości, z wykorzystaniem technologii elektronicznej. W tym sensie e-commerce jest obszarem działalności e-biznesowej skupionym przede wszystkim na odpłatnym dostarczeniu produktów do odbiorców, tj. e-sprzedaży.

Trudno sobie wyobrazić współczesne firmy i biznesy, które nie wykorzystują Internetu do sprzedaży i/lub promocji swoich produktów. W sieci sprzedawać można nie tylko towary fizyczne (np. odzież, elektronikę, książki, kosmetyki itp.). To tylko jedna z 8 kategorii produktów, które obecnie na całym świecie są oferowane do sprzedaży jako tzw. e-produkty. E-produkty to w najszerszym znaczeniu wszystkie rzeczy i wartości oferowane i sprzedawane za pośrednictwem sieci. Zastosowanie pojęcia „e-produkty” nie oznacza jednak, że produkty te istnieją tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym. Każdy produkt gospodarki realnej staje się e-produktem, kiedy do jego szeroko pojętej dystrybucji wykorzystywany jest Internet. We współczesnym znaczeniu każda sprzedaż w Internecie jest więc działaniem e-commerce.

Rozwiązania typu e-commerce wdrażają naturalnie biznesy stacjonarne (sklepy lokalne, restauracje itp.), dla których Internet jest dodatkowym, a niekiedy nawet głównym kanałem sprzedaży. Tak robią także biznesy internetowe (np. e-sklepy), które nie mają swojej prezencji w realu. Ze względu na coraz to silniejszą konkurencję zarówno ze strony podmiotów krajowych jak i zagranicznych oraz rosnące wymagania konsumentów (tzw. prosumentów), sukces komercyjny odnoszą coraz częściej tylko te firmy i biznesy, którym udało się wdrożyć profesjonalną prezencję w sieci optymalnie dostosowaną do swojej grupy odbiorców.

Prezencja to po prostu obecność firmy lub biznesu w sieci, czyli posiadanie swojej strony internetowej, profili społecznościowych itp., natomiast profesjonalizm to bez wątpienia współczesna wartość dodana, która decyduje o tym, czy mamy sprzedaż, jaką mamy sprzedaż i czy tworzymy sobie lojalnych powracających klientów. Profesjonalizm możemy także nazwać Unikalną Ofertą Sprzedaży (USP), która firmom i biznesom daje ogromne przewagi konkurencyjne i szanse na długookresowy sukces , czyli na budowę profesjonalnej marki, która na długi okres czasu zagości w świadomości użytkownika / klienta i zagwarantuje odpowiednią rentowność konieczną do długofalowego przetrwania na rynku.

Tutaj niewątpliwie konieczne jest podkreślenie faktu, że wszystkie e-biznesy, działania e-commerce i profesjonalne prezencje w sieci tworzone są przez ludzi, którzy dysponują kluczowymi kompetencjami, aby odpowiednio wykorzystać szeroko pojęte narzędzia e-marketingowe do obsługi swojej wybranej grupy docelowej. E-marketing obejmuje wszelkie działania prowadzące do dostarczenia odpowiednim odbiorcom odpowiedniej oferty, czyli działania związane z badaniem rynku i potrzeb potencjalnych klientów, produkcją, promocją, sprzedażą i dystrybucją. Na każdym etapie potrzebni są specjaliści, których know-how przyczyni się do optymalnego wykorzystania zasobów firmy i sukcesu komercyjnego.

Najlepiej obrazują to współczesne startupy, czyli firmy budowane od zera i często działające w obszarze nowych technologii. Na etapie budowania takiego przedsięwzięcia gromadzeni są programiści (deweloperzy), specjaliści od e-commerce, od działań promocyjnych, od pozycjonowania (SEO), od mediów społecznościowych, od e-mail marketingu itd. Każdy obszar działalności stanowi obecnie już oddzielną profesję, na którą jest coraz to większe zapotrzebowanie. Profesjonaliści, którzy właśnie są w stanie wesprzeć firmy i biznesy przy budowie swoich profesjonalnych prezencji, mogą zwykle liczyć na bardzo dobre oferty współpracy. Kluczowe znaczenie ma tutaj także fakt, że są to kompetencje uniwersalne, a więc do wykorzystania w różnych branżach i segmentach rynku.

E-biznesy i e-commerce to bez wątpienia przyszłość każdej gospodarki. Coraz to więcej firm i biznesów będzie dążyło do wdrożenia, optymalizacji lub rozwoju swoich prezencji w sieci, bowiem jest to niewątpliwie najszybsza droga dotarcia do konsumenta. Proporcjonalnie do tego będzie rósł także popyt na odpowiednie kompetencje z zakresu e-biznesu i e-commerce.

Dla rynku pracy oznacza to konieczność reorientacji i przeniesienia punktu ciężkości z kompetencji tradycyjnych na kompetencje współczesne. Nie oznacza to naturalnie, że każdy pracownik będzie musiał dysponować umiejętnościami budowania stron internetowych, realizowania kampanii promocyjnych czy prowadzenia profili społecznościowych swoich firm. Raczej chodzi o świadome uzupełnianie dotychczasowych kwalifikacji o nowe kompetencje, które z jednej strony zwiększą konkurencyjność zawodową pracowników, z drugiej zaś otworzą im drogę do własnej działalności biznesowej. Już dzisiaj widać, że tzw. rynek pracownika dotyczy głównie tych profesji, które bezpośrednio są związane z Internetem.

Świat wirtualny jest światem nieznającym granic i o wiele łatwiej jest obecnie realizować strategię rozwoju rynku niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wystarczy bowiem otworzyć sklep internetowy w innym języku i kierować swoją ofertę do zagranicznych klientów. Jedynym wyzwaniem pozostaje logistyka, jednak i tutaj powstały już liczne biznesy specjalizujące się w obsłudze tego typu działalności. W praktyce każda firma może się więc pokusić o sprzedaż swoich produktów za granicą, a specjaliści, którzy będą mieli odpowiednie kompetencje, aby takie rozwiązanie wdrożyć, mogą liczyć na dużą atrakcyjność zawodową i biznesową.

W tym miejscu warto wymienić możliwości związane z obszarami transgranicznymi, które z założenia są zorientowane na przekraczanie granic. W najbliższych latach można sobie wyobrazić jeszcze większe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy są w stanie wesprzeć firmy i biznesy z jednego kraju w działaniach e-marketingowych na obszarze drugiego kraju. Obok kompetencji współczesnych związanych z Internetem dochodzi tutaj bowiem także przewaga lokalna wynikająca ze znajomości obszarów przygranicznych. Jest to z pewnością połączenie, które warto uwzględnić przy planowaniu swojej kariery zawodowej i biznesowej.

dr Przemysław Jóskowiak
dr Przemysław Jóskowiak
Założyciel Instytutu EECOM (European Institute for E-commerce), właściciel firmy Stratego24, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autor kursów know-how z kompleksową wiedzą e-commerce do budowy profesjonalnej prezencji w sieci, autor platformy e-learningowej kursyecommerce.pl, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (UW)